Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu.

31 marca 2021 roku odbędzie się IV Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”.

Konferencja jest organizowana przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pełna informacja na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej konferencji: www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937). Patron konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, inżynier mechanik i elektryk, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Formularz zgłoszeniowy