Targi Pracy i Praktyk

Z powodu pandemii zamiast stacjonarnych targów zostanie przygotowana elektroniczna wersja katalogu targowego.

Początek dystrybucji jest przewidziany na 22 marca 2021 r.

Katalog zostanie opublikowany na portalu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz rozesłany do wszystkich studentów Wydziału.

W planach jest dystrybucja katalogu wśród studentów innych Wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału EiTI