Wyniki ankiety dotyczącej oceny funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Mechatroniki

Wyniki ankiety dotyczącej oceny funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Mechatroniki

Dziękujemy studentom, że tak wysoko oceniają naszą pracę. My po prostu lubimy to, co robimy :)