XXVIII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników

XXVIII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników

Ze względu na pandemię zamiast tradycyjnych stacjonarnych targów zostanie zaprezentowany elektroniczny katalog. Katalog będzie opublikowany na stronie WEIT PW oraz dystrybuowany wśród studentów uczelni. Dystrybucja katalogu rozpocznie się 21 marca 2022 r.

Więcej informacji o targach na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Foto za WEiT