Zajęcia zdalne do 22 lutego 2022

Zajęcia zdalne do 22 lutego 2022

Pandemia niestety nie powiedziała ostatniego słowa

Szanowni Państwo
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia na PW odbywają się w trybie zdalnym. Szczegółowe zasady określa decyzja Rektora nr 7/2022. W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje zarządzenie Rektora nr 110/2021. Apeluję o odpowiedzialność i zachęcam do szczepienia przeciwko COVID-19. Dbajmy o siebie!
 
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
prof. dr hab. inż. Robert Zalewski
Prorektor ds. Studenckich, Przewodniczący Zespołu ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa