Zapisy na lektoraty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Zapisy na lektoraty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Zapisy odbędą się od dnia 4 października do dnia 8 października do godz. 14.00 przez system USOS.

Szczegóły dotyczące oferty zostaną zamieszczone na stronie SJO www.sjo.pw.edu.pl dnia 30 września w zakładce Studenci – studia magisterskie.