Zbiórkę krwi na hasło „Politechnika”

Zbiórkę krwi na hasło „Politechnika”

fot: freepik

Od 26 kwietnia do 11 maja wspólnie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wołoskiej prowadzimy zbiórkę krwi na hasło „Politechnika”.

Szczególnie brakuje krwi A Rh- i 0 Rh-, ale do udziału zachęcamy wszystkich.

Rejestracja w CKiK przy ul. Wołoskiej odbywa się w godzinach 7.30 – 13.00.

Krew ratuje życie. W czasie pandemii jest szczególnie potrzebna, także pacjentom chorującym na COVID-19. W tym gronie są ludzie tworzący naszą społeczność. Pamiętajmy o nich!

Szczegółowe informacje na temat przygotowania do oddania krwi: https://ckikmswia.pl/krwiodawstwo/

Dbajmy o siebie i pomagajmy sobie nawzajem!