Zmiana adresów e-mail

UWAGA!!!

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW 
I DOKTORANTÓW

  • od 1 czerwca 2018 r.*
  • w systemie USOS
  • zmiana adresów e-mail na: Nr_albumu@pw.edu.pl

W związku z tym:

  • do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie pw
  • wszelka korespondencja z uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres e-mail w domenie pw.

*podstawa prawna:

  1. Decyzja nr 1/2018 rektora pw z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
  2. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rodo) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.