Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności oraz zapala w sercach wierzących nadzieję, radość.

Jan Paweł II

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę Państwu i Państwa bliskim przede wszystkim zdrowia, a także odporności fizycznej i wytrwałości w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Specjalne słowa wsparcia kieruję do członków naszej społeczności, którzy są pogrążeni w smutku z powodu odejścia osób bliskich, a także do tych, którzy niepokoją się o swoich seniorów lub przewlekle chorych.   

Nadchodzące święta Zmartwychwstania są głęboko przeniknięte symboliką ofiary i odrodzenia, tak żywą w polskiej tradycji i kulturze, obecną w wielu dziełach i myśli historiozoficznej, których egzemplifikacją mogą być utwory należące do mesjanizmu polskiego. W przeszłości, z ich źródła czerpano pokrzepienie w chwilach trudnych w życiu osobistym oraz społecznym.

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa sposobnością do nabrania sił fizycznych, przyniosą radość i wzmocnią nadzieję…

Gerard Cybulski

Dziekan Wydziału Mechatroniki

Politechniki Warszawskiej