prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Dziekan Wydziału Mechatroniki PW Prof. Gerard Cybulski

nowym Dziekanem Wydziału Mechatroniki PW

W dniu 09.09.2020 r. JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, wręczył powołanie na funkcję Dziekana Wydziału Mechatroniki prof. dr hab. inż. Gerardowi Cybulskiemu na kadencję 2020-2024

Prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski, Dziekan Wydziału Mechatroniki z Rektorem