Dla Kandydatów

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów są jednolite w skali uczelni i można się z nimi zapoznać na stronach Politechniki w zakładce Rekrutacja:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia

Warunki przyjęcia kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

W pierwszej kolejności należy jednak zarejestrować się w systemie informatycznym: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Warto zajrzeć również na Portal Kandydata PW

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w październiku jest prowadzona:

  • dla studiów stacjonarnych – od początku czerwca i kończy się w lipcu,
  • dla studiów niestacjonarnych – od początku sierpnia i kończy się w połowie września.

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w lutym jest prowadzona:

  • od początku stycznia i kończy się w połowie lutego.

Jak w pełni wykorzystać czas studiów? Przeczytajcie rady i inspiracje od absolwentów Politechniki Warszawskiej