Rekrutacja na studia magisterskie

Najnowsze informacje dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki

Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane w systemie tutorskim.