Specjalności

Wykaz opiekunów praktyk przeddyplomowych na specjalnościach:

L.p. Grupa Specjalność Opiekun Pokój Adres e-mail
1. 30 IBAME Inżynieria biomedyczna dr inż. Jakub Żmigrodzki 36 j.zmigrodzki@mchtr.pw.edu.pl
2. 31 MTIFO Inżynieria fotoniczna dr inż. Adam Styk 506 a.styk@mchtr.pw.edu.pl
3. 32 MTWSP Współrzędnościowe systemy pomiarowe dr inż. Maciej Sieniło 213 m.sienilo@mchtr.pw.edu.pl
4. 33a ARAUT Automatyka dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak 313 z.labeda@mchtr.pw.edu.pl
5. 33ip ARIPM Informatyka przemysłowa dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak 313 z.labeda@mchtr.pw.edu.pl
6. 34 MTMKM Mikromechanika dr inż. Jakub Wierciak 612 j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl
7. 35 MTMIN Mikrotechnologie i nanotechnologie dr inż. Andrzej Skalski 128 askalski@mchtr.pw.edu.pl
8. 36 MTUEL  Urządzenia elektromedyczne dr inż. Piotr Tulik 42 tulik@mchtr.pw.edu.pl
9. 37 ARROB Robotyka dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak 313 z.labeda@mchtr.pw.edu.pl
10. 38 MTESP Elektroniczne systemy pomiarowe dr hab. inż. Jacek Salach 249 j.salach@mchtr.pw.edu.pl
11. 39 MTTMU Techniki multimedialne dr inż.
 Anna Ostaszewska-Liżewska
246 ostaszew@mchtr.pw.edu.pl