Specjalności

Wykaz opiekunów praktyk przeddyplomowych na specjalnościach:

L.p. Grupa Specjalność Opiekun Pokój Adres e-mail
1.
30
IBAME
Inżynieria biomedyczna
dr inż. Jakub Żmigrodzki
6
j.zmigrodzki@mchtr.pw.edu.pl
2.
31
MTIFO
Inżynieria fotoniczna
dr inż. Julianna Winnik
507A
j.winnik@mchtr.pw.edu.pl
3.
32
MTWSP
Współrzędnościowe systemy pomiarowe
dr inż. Maciej Sieniło
213
m.sienilo@mchtr.pw.edu.pl
4.
33a
ARAUT
Automatyka
dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak
313
z.labeda@mchtr.pw.edu.pl
5.
33ip
ARIPM
Informatyka przemysłowa
dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak
313
z.labeda@mchtr.pw.edu.pl
6.
34
MTMKM
Mikromechanika
dr inż. Marcin Zaczyk
612
m.zaczyk@mchtr.pw.edu.pl
7.
35
MTMIN
Mikrotechnologie i nanotechnologie
dr inż. Andrzej Skalski
128
askalski@mchtr.pw.edu.pl
8.
36
MTUEL 
Urządzenia elektromedyczne
dr inż. Piotr Tulik
42
tulik@mchtr.pw.edu.pl
9.
37
ARROB
Robotyka
dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak
313
z.labeda@mchtr.pw.edu.pl
10.
38
MTESP
Elektroniczne systemy pomiarowe
dr hab. inż. Jacek Salach
249
j.salach@mchtr.pw.edu.pl
11.
39
MTTMU
Techniki multimedialne
dr inż.  Anna Ostaszewska-Liżewska
246
ostaszew@mchtr.pw.edu.pl