Absolwenci

Absolwentów naszego Wydziału gorąco zapraszamy do podzielenia się swoimi osiągnięciami 
i sukcesami zawodowymi.

Mając na celu rozszerzanie społeczności Absolwentów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz umacnianie więzi między nimi będziemy zamieszczać krótkie informacje o karierze zawodowej danego Absolwenta.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w tym przedsięwzięciu prosimy o kontakt mailowy z p. Magdą Matysiak: magda.matysiak@pw.edu.pl w celu przeprowadzenia wywiadu (trzeba na to poświęcić ok. 30 min.).

Stworzona przez Biuro Badań i Analiz PW wizytówka Absolwenta, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Wydziału Mechatroniki oraz na stronie ogólnouczelnianej.

Dodatkowo zapraszamy na stronę koła absolwentów i przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej / Mechatroniki PW.

Wizytówki naszych Absolwentów

 

 

 

Piotr Lipski

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Czubaczyński

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert Grzywacz

 

 

 

 

 

 

 

Adam Kwiatkowski

 

 

 

 

   

 

 

 

Zuzanna Podgórska

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Gromada

   

 

 

 

Krzysztof Getko

 

 

 

Adrian Tucholski

   

 

 

 

Andrzej Żero

 

 

 

Szymon Kostrzewski

   

 

 

 

Mariusz Zboiński

 

 

 

Wiktor Krzeszewski