Sesje egzaminacyjne

Uwaga! 

  • Studenci mający zaległy egzamin z przedmiotu Podstawy automatyki I proszeni są o kontakt z Panią dr inż. Anną Sztyber anna.sztyber@pw.edu.pl
  • Studenci, którzy planują przystąpić do egzaminu z PKUP II w dniu 11.09.2020 proszeni są o skontaktowanie się z dr inż. Wiesławem Mościckim (wieslaw.moscicki@pw.edu.pl) najpóźniej do dnia 9.09.2020 
  • Egzamin z PKUP II w dniu 11.09.2020 został przeniesiony z godziny 12:15 na godzinę 14:15

2019/2020 Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej dla studiów stacjonarnych

Wszystkie zaplanowane egzaminy w jesiennej sesji egzaminacyjnej będą odbywać się w formie zdalnej 

Pobierz plik (pdf, 03 Wrzesień 2020 10:59 )

2019/2020 Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej dla studiów niestacjonarnych

Wszystkie zaplanowane egzaminy w jesiennej sesji egzaminacyjnej będą odbywać się w formie zdalnej 

Pobierz plik (pdf, 31 Sierpień 2020 14:04 )