Rekrutacja na studia inżynierskie

Podstawowe informacje o kierunkach i specjalnościach kształcenia na studiach I stopnia na Wydziale Mechatroniki.

Wydział prowadzi przyjęcia na kierunki Automatyka i Robotyka (70 miejsc), Mechatronika (180 miejsc), Mechatronics (30 miejsc) oraz Inżynieria Biomedyczna (45 miejsc).  Podział na specjalności w ramach kierunków odbywa się po  II roku.

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalności:

 • automatyka
 • informatyka przemysłowa
 • robotyka
Kierunek – Mechatronika

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalności:

 • elektroniczne systemy pomiarowe
 • inżynieria fotoniczna
 • współrzędnościowe systemy pomiarowe
 • mikrotechnologie i nanotechnologie
 • mikromechanika
 • techniki multimedialne
 • urządzenia elektromedyczne
Kierunek – Mechatronics (w języku angielskim)

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalność:

 • photonics engineering 
Kierunek – Inżynieria Biomedyczna

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalność:

 • aparatura medyczna

Wydział prowadzi również studia niestacjonarne na odległość w kierunku Automatyka i Robotyka : http://www.okno.pw.edu.pl

Szczegółowe zasady przyjęć i wszystkie bieżące informacje są przedstawione na stronie internetowej PW: http://www.pw.edu.pl/kandydaci