Rekrutacja na studia inżynierskie

Przyjęcia na kierunki Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika są wspólne – łączny nabór z limitem 250 miejsc. Podział na kierunki następuje po pierwszym roku studiów, zaś ostateczny podział na specjalności – po II roku.

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalności:

Kierunek – Mechatronika

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalności:

Kierunek – Inżynieria Biomedyczna (nabór z limitem 45 miejsc)

Studia I stopnia – inżynierskie 7 semestrów 
Specjalność:

Więcej informacji o kierunku: http://www.ire.pw.edu.pl/~bioinz/

Przyjęcia na studia zaoczne odbywają się na podobnych zasadach, co na studia dzienne. O przyjęcie na I rok studiów zaocznych na Wydziale Mechatroniki mogą się również ubiegać kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia dzienne.

Szczegółowe zasady przyjęć i wszystkie bieżące informacje są przedstawione na stronie internetowej PW: http://www.pw.edu.pl/kandydaci