Rekrutacja na studia magisterskie

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015.

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia II stopnia – magisterskie 3 semestry 
Specjalności:

Kierunek – Mechatronika

Studia II stopnia – magisterskie 3 semestry 
Specjalności:

Kierunek – Inżynieria Biomedyczna

Studia II stopnia – magisterskie 3 semestry, studia odbywają się na kierunku bez określania specjalności

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie Kandydaci w portalu Politechniki Warszawskiej