Rekrutacja na studia magisterskie

Wydział Mechatroniki prowadzi trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach i specjalnościach

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Specjalności:

  • automatyka
  • informatyka przemysłowa
  • robotyka
Kierunek – Mechatronika

Specjalności:

  • elektroniczne systemy pomiarowe
  • inżynieria fotoniczna
  • mikrotechnologie i nanotechnologie
  • współrzędnościowe systemy pomiarowe
  • mikromechanika
  • techniki multimedialne
Kierunek – Mechatronics (studia w języku angielskim)

Specjalność:

  • photonics engineering
Kierunek – Inżynieria Biomedyczna

 studia odbywają się na kierunku bez określenia specjalności.

Zapisy i rejestracja kandydatów

Rekrutacja i przyjęcia odbywają się dwa razy w roku, przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Informacje o procedurze naboru znajdują się w zakładce Kandydaci w portalu Politechniki Warszawskiej

Deklaracja wyboru specjalności - kierunek Automatyka i Robotyka

Pobierz plik (msword, 25 Lipiec 2018 14:03 )

Deklaracja wyboru specjalności - kierunek Mechatronika

Pobierz plik (msword, 25 Lipiec 2018 14:04 )

Deklaracja wyboru specjalności - kierunek Inżynieria Biomedyczna

Pobierz plik (msword, 25 Lipiec 2018 14:04 )

Deklaracja wyboru specjalności - kierunek Mechatronics

Pobierz plik (msword, 25 Lipiec 2018 14:04 )