Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

Ogólne zasady przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej

Ogólne zasady przyjęć na studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej zamieszczone są w §2 Regulaminiu studiów doktoranckich PW:

  • Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej (plik PDF) 

Dodatkowo przyjęcia na studia doktoranckie reguluje uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej:

  • Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 oraz form tych studiów (Uchwała PDF) (Załącznik PDF)

Ponadto:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Zasad studiowania cudzoziemców (plik PDF)
  • Ogólne zasady przyjęć na Studia Doktoranckie PW dla obywateli polskich i cudzoziemców (www)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki PW określone są w dokumencie:

  • Zasady i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w jezyku polskim na Wydziale Mechatroniki PW (plik PDF)
  • Opłata za studia niestacjonarne na Wydziale Mechatroniki r. ak. 2016_2017 (plik PDF) (WWW)

 

 Rejestracja Kandydata na studia doktoranckie odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”, za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl aktywnego w określonych terminach.