Informacja dla studentów rozpoczynających studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki w roku 2020/2021

Katalogi przedmiotów obieralnych dla Indywidualnego Programu Studiów są wspólne dla Kierunku Mechatronika, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Inżynieria Biomedyczna do 2019 i dostępne w plikach

Katalog przedmiotów cz. 1

Katalog przedmiotów cz. 2

Katalog przedmiotów cz. 3

Katalog przedmiotów humanistycznych Kierunku Mechatronika, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Inżynieria Biomedyczna jest dostępny w pliku:

Katalog przedmiotów