Tutoring czyli nauczanie nowoczesne

Czym jest tutoring?

mech_mchtr_04_mainstory1

Tutoring na stałe zagościł na Wydziale Mechatroniki PW. Już od 2 lat studenci mają możliwość skorzystania z wyjątkowej formy nauczania, jaką jest budowanie indywidualnej relacji nauczyciela (tutora) ze studentem (podopiecznym, tutee). Tutoring to spotkanie człowieka z człowiekiem. To relacja, do której obie strony wnoszą wszystko, co do tej pory zgromadziły – swoje wartości, talenty, cele.

Tutoring w niczym nie przypomina znanych formuł dydaktycznych takich jak wykłady, ćwiczenia, konwersatoria czy laboratoria. Najbliżej mu do seminarium dyplomowego, podczas którego promotor indywidualnie zajmuje się swoim seminarzystą. Formuła ta nie wyczerpuje jednak wachlarza możliwości, jakim dysponuje nauczyciel podczas wspierania studenta w kształtowaniu jego ścieżki rozwoju.