Marek Dobosz, Prof.

prof. dr hab. inż. Marek Dobosz

e-mail: doboszSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8347

pokój: 216

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Badania mikro-odchyleń kątowych wiązki laserowej

Badania możliwości interferometrycznej stabilizacji długości fali światła diody laserowej  

Budowa interferometrów laserowych do pomiarów geometrycznych zasilanych diodą laserową Współrzędnościowa technika pomiarowa

Metody statystyczne w badaniach naukowych

Interferometria w świetle polichromatycznym,

Interferencyjne pomiary przemieszczeń i drgań mechanicznych

Budowa wysokiej rozdzielczości enkoderów liniowych I kątowych przemieszczeń

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Dorobek naukowy

 • Monografie: 4 (jedna w 2 wyd.)
 • Publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych z tzw. listy filadelfijskiej: 40
 • Publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym: 6
 • Publikacje w czasopismach krajowych: 28
 • Przyznane patenty 26

Kierownik 8 projektów badawczych (ogólnie ministerialnych) w tym 2 promotorskich, oraz kilkunastu projektów finansowanych przez Politechnikę Warszawską.

Promotorstwo prac doktorskich:5 prac obronionych.

Współpraca międzynarodowa

Roczny staż naukowy w NATIONAL RESEARCH LABORATORY OF METROLOGY finansowany przez Agency for Industrial Science and Technology- Japan.

3 miesięczny staż naukowy w NATIONAL RESEARCH LABORATORY OF METROLOGY finansowany przez Science and Technology Agency – Japan.

Preferowana tematyka dyplomowania

Proponowana przez mnie tematyka dyplomowania obejmuje dwa kierunki: Metrologię Współrzędnościową i Techniki Multimedialne. W zakresie Metrologii Współrzędnościowej najbliższa mi tematyka to laserowe techniki pomiarowe w szczególności metody interferometrii laserowej.

W zakresie Technik Multimedialnych sugeruję tematy związane z percepcją w szczególności z percepcją dźwięku jak również muzyki. Interesują mnie interakcje między sztuką a techniką.

Bez względu na merytoryczny zakres pracy w zależności od preferencji dyplomanta oferuję tematy o charakterze badawczym, konstrukcyjnym, oraz w zakresie programowania. Chętnie akceptuję tematy zaproponowane przez studenta (np. związane z jego pracą zawodową) o ile czuję się kompetentny w sugerowanej tematyce.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 • Budowa i badania metrologiczno- użytkowe komory termicznej do testów rozszerzalności elementów mechanicznych.
 • Badania interferencyjnej metody pomiaru mikro-odchyleń kątowych.
 • Projekt i badanie czujnika dwuosiowego mikro-odchyleń kątowych wiązki lasera.
 • Badania układu do pomiaru i kompensacji przestrzennego położenia wiązki laserowej.
 • Badania modelowego systemu do stabilizacji kierunku osi wiązki laserowej.
 • Opracowanie metodyki sprawdzania dokładności ramienia pomiarowego przy pomocy trakera laserowego.
 • Opracowanie konstrukcji mechanicznej pozwalającej na wyposażenie długościomierza pionowego Abbego w przetwornik inkrementalny.
 • Opracowanie konstrukcji mechanicznej zminiaturyzowanych zespołów interferometru laserowego do pomiaru przemieszczeń liniowych
 • Opracowanie interaktywnego podręcznika gry na gitarze w formacie Blue-ray.
 • Badanie dokładności odwzorowania lokalizacji źródła dźwięku przez system wielokanałowy 5.1 w technologii DVD-Video.

O sobie prywatnie

Interesuje mnie muzyka, malarstwo (czynnie) i sporty: maratony MTB, bieganie, pływanie, narciarstwo zjazdowe i biegowe.