Monika Kwacz, dr hab. inż.

dr hab. inż. Monika Kwacz

e-mail: m.kwaczSPAMFILTER@mctr.pw.edu.pl

telefon:

pokój: 111

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

1. Biomechanika narządu słuchu człowieka (projekty NCN i NCBiR):

 • prace badawcze eksperymentalne (współpraca z ośrodkami medycznymi): pomiary drgań, pomiary ciśnień;
 • prace badawcze teoretyczne: rekonstrukcja geometrii, modelowanie MES.

2. Projektowanie implantów i protez narządu słuchu (projekty NCN i NCBiR) i równowagi:

 • prace wdrożeniowe: rozwój komorowej protezki strzemiączka (przygotowanie do badań klinicznych, badanie biozgodności, badania przedkliniczne, bench test, innowacyjne zastosowania protezki komorowej;
 • prace badawcze: projektowanie i wytwarzanie protezek i aktywnych implantów ucha środkowego;
 • prace badawcze: projektowanie i wytwarzanie implantów na przewodnictwo kostne;
 • prace badawcze: rozwój platformy stabilograficznej.

3. Biomechanika narządu ruchu człowieka (prace statutowe):

 • prace badawcze eksperymentalne (współpraca z AWF): videorejestracja ruchu w sporcie;
 • prace badawcze teoretyczne: modelowanie i symulacja ruchu (OpenSim);
 • prace badawczo-wdrożeniowe: rozwój urządzenia do rehabilitacji ręki.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

1. Publikacje (czasopisma/konferencje):

 • wyniki badań z projektów NCN i NCBiR,
 • wybrane prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie (student jest zawsze pierwszym autorem).

2. Patent PL 217562B1 Komorowa protezka ucha środkowego;

3. Patent EP 3351214 A1 Middle ear prosthesis of improved effectiveness;

4. Zgłoszenie wynalazku, UP RP: Aparat słuchowy

5. Zgłoszenie 6 wzorów użytkowych, UP RP: Dokostny implant słuchowy

Współpraca międzynarodowa

 1. Rozwój protezki komorowej:
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, Park Naukowo-Technologiczny Narządów Zmysłów, EC Test System Sp. z o.o.
 2. Rozwój implantu na przewodnictwo kostne:
  Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Aurismed SA, Signovia Int.
 3. Biomechanika narządu ruchu:
  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
 4. Prace statutowe, dydaktyka i dyplomowanie:
  Instytut Radioelektroniki PW, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej IMiP WIP.

Preferowana tematyka dyplomowania

W całym zakresie tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Girejko G, Analiza i ocena stymulacji ucha wewnętrznego na podstawie pomiaru ciśnienia w płynie perylimfatycznym. 2018.
 2. Gregorowicz J, Modelowanie biomechaniki stopy w zastosowaniu klinicznym. 2018.
 3. Zalewska A, Dreny wentylacyjne do ucha środkowego. 2018.
 4. Lis K, Komputerowa symulacja wyników pooperacyjnych po zabiegach przemieszczenia ścięgna. 2018.
 5. Murach M, Nowe protezki ucha środkowego typu PORP i TORP. 2018.
 6. Ostrowska K, Symulacja biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego dla wybranej dyscypliny sportowej. 2018.
 7. Wolszczak M, Endoproteza stawu biodrowego typu ,,custom design" - symulacyjny dobór optymalnej geometrii. 2017
 8. Kiryk E, Projekt sprężystego pierścienia uszczelniającego do komorowej protezki strzemiączka 2017.
 9. Pudlik M, Nowa komorowa protezka strzemiączka - modyfikacja geometrii i stworzenie dokumentacji CAD. 2017
 10. Kozłowska M, Neurostymulator do korekcji chodu pacjentów z hemiplegią. 2017