Łuczak Sergiusz

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, profesor uczelni

e-mail: s.luczakSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 83 15

pokój: p. 614 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Badania doświadczalne akcelerometrów MEMS ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów odchylenia od pionu. Konstruowanie urządzeń precyzyjnych, w tym mechanizmów zegarowych oraz mikrosystemów MEMS. Projektowanie systemów mechatronicznych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Autorstwo 40+ publikacji, kilku zgłoszeń patentowych, 10+ wynalazków zarejestrowanych w ofertowej bazie technologii Instytutu Badań Stosowanych PW. Udział w 20+ konferencjach naukowych. Realizacja 10+ projektów badawczych. Wyróżnienia za działalność naukową: 3 nagrody Rektora PW, 1 nagroda Komitetu Mechaniki PAN oraz działalność dydaktyczną: 2 nagrody Rektora PW, 1 nagroda Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi: Uniwersytet Techniczny w Brnie (Republika Czeska);
 • Współpraca z ośrodkami krajowymi: Zakład Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa; Zakład Mechaniki Materiałów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN; Klub Miłośników Zegarów i Zegarków; Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Micro and Nanosystems
 • Recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism naukowych z Listy Filadelfijskiej (50+ recenzji): IEEE Sensors Journal, Sensors, Measurement, Mechatronics, Measurement Science and Technology, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Materials, Micromachines, IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, Proc. Institution of Mechanical Engineers Part C: J. Mechanical Engineering Science, Metrology & Measurement Systems
 • Członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji Mechatronics, InterAcademia

Preferowana tematyka dyplomowania

badania doświadczalne akcelerometrów MEMS; pomiary odchylenia od pionu za pomocą akcelerometrów MEMS; budowa mechatronicznych stanowisk laboratoryjnych; projektowanie struktury mechanicznej akcelerometrów MEMS; konstruowanie innowacyjnych czujników odchylenia od pionu

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 • Konstrukcja dwuosiowego czujnika odchylenia od pionu z możliwością ręcznej kalibracji
 • Integracja oprogramowania sterującego pracą stanowiska do badania miniaturowych czujników odchylenia od pionu
 • Miniaturowy przewodowy czujnik odchylenia od pionu na bazie 3-osiowego akcelerometru MEMS
 • Ploter laserowy do obróbki taśm
 • Bezprzewodowy miniaturowy czujnik odchylenia od pionu na bazie akcelerometru MEMS
 • Doświadczalne wyznaczanie histerezy akcelerometrów MEMS
 • Konstrukcja mechatronicznego zegara wieżowego
 • Konstrukcja miniaturowego inspekcyjnego robota kroczącego

O sobie prywatnie

Zainteresowania pozanaukowe: biblijne chrześcijaństwo (The Last Reformation, kościoły organiczne), motocykle, jazda rowerem, pływanie, nurkowanie sprzętowe i na zatrzymanym oddechu, muzyka elektroniczna.

Linki do materiałów dodatkowych