Anna Pakuła, dr inż.

dr inż. Anna Pakuła

e-mail: a.pakulaSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8635

pokój: 507A

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Optyczne metody badan i kontroli, a zwłaszcza: interferometria, nisko-koherencyjna i tomografia koherencyjna; zastosowania optycznych metod w badaniach materiałów inżynierskich, obiektów MEMS/MOEMS jak również obiektów biologicznych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

  • Metoda kształtowania charakterystyki spektralnej źródła w interferometrii koherencyjnej;
  • Opracowanie układu interferometru Linnika do zastosowań w optycznej tomografii koherencyjnej;
  • Opracowanie układu interferometru koherencyjnego do pomiarów elementów MEMS/MOEMS;
  • Zespołowe opracowanie stanowiska interferometrycznego do pomiaru długości długich płytek wzorcowych klasy K (współpraca z Zakładem Długości i Kąta GUM, wdrożenie w GUM).

Współpraca międzynarodowa

Badania w ramach współpracy międzynarodowej : charakteryzacja mikrosystemów MEMS/MOEMS (wsp. Z LOPMD, Francja i Vrije Univ. of Brussels, Belgia).

Preferowana tematyka dyplomowania

Optyczne metody badań i kontroli. Metody interferometryczne. Konstrukcja pomiarowych urządzeń optycznych. Zastosowania optycznych metod w badaniach naukowych i przemysłowych.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

  • Opracowanie stanowiska do badania deformacji obiektów dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem interferometrii plamkowej.
  • Budowa stanowiska interferometru Linnika do badania warstw w bliskiej podczerwieni.
  • Opracowanie metodyki przeprowadzania pomiaru skorupy jaja kurzego w polowym układzie OCT.
  • Modeling of operation condition of low coherence interferometer with source spectrum shaping method.
  • Opracowanie koncepcji lampy UV do selektywnego utwardzania lakieru do zastosowań kosmetycznych.

O sobie prywatnie

Literatura fantasy i Sci-Fi, gry RPG i MMORPG, rolki

Linki do materiałów dodatkowych