dr hab. inż. Jacek Salach

dr hab. inż. Jacek Salach

e-mail: j.salachSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 83 52

pokój: 246

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tematyka badawcza, którą się zajmuję, jest związana z:

 • badaniami nieniszczącymi - magnetyczne, wiroprądowe, penetracyjne, wizualne, ultradźwiękowe,
 • efektem  magnetosprężystym – w materiałach amorficznych i krystalicznych,
 • konstrukcją sensorów magnetosprężystych,
 • systemami pomiarowymi – wagi analityczne,
 • sensorami pola magnetycznego,
 • sensorami i systemami pomiarowymi czynników biologicznych i chemicznych,
 • systemami i sensorami w inteligentnym budynku
 • technikami oświetleniowymi.

Interesuję się również tematyką związaną z pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii ze „źródeł odnawialnych”.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Osiągnięcia naukowe:

https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=LViLyHgAAAAJ

 

Osiągnięcia wdrożeniowe:

 1. Współpraca z firmą LUMEL S.A. w ramach projektu pt. „Grafenowe czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych – GRAFMAG”. Był to projekt badawczy w ramach programu GRAF-TECH. Projekt był związany z opracowaniem przekładników prądowych z czujnikami hallotronowymi. Mój udział polegał na kierowaniu zadaniami projektowymi realizowanymi na Wydziale Mechatroniki.
 2. Współpraca z firmą RADWAG Wagi Elektroniczne w ramach projektu pt. „Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na dokładność układu przetwarzania sygnału siły w wagach laboratoryjnych ultrawysokiej rozdzielczości”. Projekt był związany z eliminacją i uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych w wadze analitycznej. Mój udział polegał na kierowaniu zadaniami projektowymi realizowanymi na Wydziale Mechatroniki.
 3. Współpraca z firmą RADWAG Wagi Elektroniczne w ramach projektu pt. „Wagosuszarka mikrofalowa do specjalistycznych pomiarów wilgotności”. Projekt był związany z opracowaniem nowego typu wagosuszarki wykorzystującego mikrofale. Mój udział polegał na kierowaniu zadaniami projektowymi realizowanymi na Wydziale Mechatroniki.
 4. Udział w projekcie badawczo-rozwojowym „Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN.” Projekt był związany z opracowaniem robota mobilnego do zabezpieczania miejsca zdarzeń kryminalnych i wsparcia badań kryminalistycznych. Brałem udział w projektowaniu i wykonaniu modułu do detekcji zagrożeń chemicznych oraz oświetlacza UV do detekcji materiału biologicznego.

Współpraca międzynarodowa

Udział w projekcie Polsko-Słowackim w ramach współpracy bilateralnej, realizowany w latach 2013-2014, „Functional properties of newly developed amorphous and monocrystalline magnetic materials”.

 

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych:

 • Journal of Magnetism and Magnetics Materials
 • IEEE Transactions on Magnetics
 • Journal of Physics D: Applied Physics
 • Sensors — Open Access Journal
 • Materials — Open Access Journal
 • Sensors & Actuators: A. Physical

Preferowana tematyka dyplomowania

 • Zagadnienia związane z zakresem Badań Nieniszczących w szerokim pojęciu – zarówno zagadnienia związane z rozwojem metodyki, jak również z konstrukcją urządzeń pomiarowych. W moim obszarze zainteresowań są również zagadnienia związane z rozwojem systemów pomiarowych w zakresie badań nieniszczących.
 • Zagadnienia związane tematyką inteligentnego budynku w zakresie sensorów i systemów pomiarowych, oświetlenia, nowoczesnych źródeł światła oraz sterowania oświetleniem.
 • Zagadnienia związane z konstrukcją sensorów magnetosprężystych i przetwarzaniem sygnału pomiarowego.
 • Zagadnienia związane z technikami oświetlenia w multimediach.

Ponadto jestem otwarty na nową tematykę. Cenię własną inicjatywę i zaangażowanie dyplomantów. 

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Projekt i wykonanie stanowiska do badań nowoczesnych źródeł światła
 2. Mikroprocesorowy system regulacji temperatury i wilgotności
 3. Projekt i wykonanie stanowiska do termomagnetycznej obróbki taśm amorficznych
 4. Projekt oraz wykonanie prototypu woltomierza wektorowego.
 5. Stanowisko do badania dalmierzy
 6. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów wilgotności drewna na potrzeby dydaktyczne
 7. System monitoringu temperatury i wilgotności powietrza w laboratorium pomiarowym
 8. System sterowania oświetleniem i roletami w domu jednorodzinnym z projektem instalacji fotowoltaicznej
 9. Bezprzewodowy układ sterowania ekologicznym kotłem centralnego ogrzewania

O sobie prywatnie

Moje zainteresowania dotyczą nie tylko zagadnień naukowych związanych z techniką, ale również takich obszarów jak historia, w szczególności historia Polski i historia starożytna. Zainteresowaniem związanym z historią są również militaria i ewolucja broni.

Rekreacyjnie interesuję się podróżami oraz żeglarstwem.