Ksawery Szykiedans, dr inż.

dr inż. Ksawery Szykiedans

e-mail: ksawery.szykiedansSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: 22 234 8333

pokój: 618

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Zajmuję się projektowaniem urządzeń mechatronicznych oraz urządzeń i przyrządów precyzyjnych, w tym metodyką ich projektowania oraz badaniami nowych technologii i ich wpływu na konstrukcję takich urządzeń. Interesują mnie również zagadnienia wzornictwa przemysłowego i wykorzystania ergonomii w projektowaniu urządzeń mechatronicznych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Opracowanie struktury mechanicznej robota ortotycznego VENI w ramach projektu Eco-Mobilność

Stworzenie planu produkcji liniowej drukarek przestrzennych w ramach umowy dla MTT Polska

Opracowanie koncepcji prototypu drukarki 3D drukującej w proszkach metalowych i metalizowanych w ramach umowy o udzielenie wsparcia finansowego w ramach dla MTT Polska

Opracowanie konstrukcji mechanicznej i uruchomienie interferometru do pomiaru długich etalonów . prace dla Głównego Urzędu Miar

Opracowanie konstrukcji mechanicznej i uruchomienie interferometru do pomiaru płaskości tarcz szlifierskich do krzemu - w ramach projektów „Układ do badań topologii płyt polerujących" oraz „Zaprojektowanie i wykonanie modelu (wzoru) urządzenia do pomiarów polerek/szlifierek typów AC1500 i AC2000”, zrealizowane na zlecenie Tritem Microsystems GmbH

Współudział w przygotowaniu wdrożenia Zastosowanie tłumików reologicznych w stabilizacji zewnętrznej złamań kości – w ramach Uczelnianego Grantu Badawczego „Badania i analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych, termicznych i magnetycznych na pracę liniowych tłumików, pracujących na bazie inteligentnych cieczy magnetoreologicznych, w warunkach obciążeń uderzeniowych”

Udział w realizacji projektu celowego dla MIKROMA S.A. Opracowanie konstrukcji typoszeregów siłowników liniowych na bazie silników skokowych i budowa stanowiska badawczego. Wdrożenie zrealizowane w MIKROMA S.A w ramach projektu celowego KBN nr 6 T10 67 2001 C/5584

Współpraca międzynarodowa

Członek komitetu naukowego konferencji naukowo-technicznych Machine Modeling and Simulations/MMS (Polska, Słowacja).

Preferowana tematyka dyplomowania

Urządzenia precyzyjne, podsystemy i podzespoły mechaniczne urządzeń optomechatronicznych, metodyka projektowania i badania w/w , zastosowania nowych technologii do  w/w urządzeń, Interfejsy człowiek urządzenie w szczególności do zastosowań specjalnych, urządzenia techniki fotograficznej i filmowej.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

Ostatnie 10 wypromowanych prac magisterskich :

 1. Podatne chwytaki robotów przemysłowych wytwarzane technikami przyrostowymi; Flexible 3D printed grippers for industrial robots
 2. System napędowy drona z wirnikami współosiowymi; Drone drive system with coaxial rotors
 3. Projekt mocowania gogli noktowizyjnych; Night vision goggles mounting system
 4. Analiza właściwości mechanicznych części wykonywanych wybranymi metodami przyrostowymi do zastosowania w robotach przemysłowych; Analysis of a mechanical properties of robots parts made with some additive manufacturing techniques
 5. Wykonywanie kół zębatych do napędów robotów w wykonaniach jednostkowych; Gear manufacturing for a single unit robots
 6. Projekt interaktywnej huśtawki wodnej; Interactive waterfall swing project
 7. Projekt i wykonanie stanowiska do analizy ruchu gałek ocznych na potrzeby analiz psychologiczno-marketingowch; Eye movement’s test station for psychological and marketing analysis
 8. Próg zwalniający zamieniający energię mechaniczną przejeżdżających pojazdów na energię elektryczną; Speed bump transforming mechanical energy of passing vehicles into electricity
 9. Samojezdna platforma badawcza z układem poziomowania; Self-leveling mobile research platform
 10. Opracowanie komory roboczej demonstratora drukarki SLS; Project of an SLS 3D printer working chamber

O sobie prywatnie

Moje zainteresowania są dość szerokie od klasycznych technik fotograficznych, cyfrową fotografią też się zajmuję , przez prace w przydomowym warsztacie w drewnie i w metalu ( umiem toczyć i odrobinę frezować , teraz uczę się powoli techniki skrobania i docierania). Uważam, że każdy inżynier powinien umieć wykonać to co projektuje. Pogłębiam swoją wiedzę o języku angielskim. Staram się od czasu do czasu budować modele redukcyjne a w lato wyruszyć w wysokie góry - dotarłem już na 5400 m n.p.m. i wykąpałem się ( niekoniecznie celowo) w rzece na pustyni w sercu Himalajów. Często jeżdżę rowerem. Wśród tego wszystkiego próbuję jeszcze znaleźć czas na dobrą literaturę, książkę fachową o historii, a również film czy serial w typie Sherlocka’a czy GoT.

Linki do materiałów dodatkowych