Marcin Witkowski

dr inż. Marcin Witkowski

e-mail: marcin.witkowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon:

pokój: 705

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Realizowane przeze mnie prace badawcze i wdrożeniowe związane są przede wszystkim z następującymi dziedzinami:

 • wykorzystanie nowoczesnych technik rzeczywistości wirtualnej, wzbogaconej i ich pochodnych w różnorodnych zastosowaniach specjalistycznych (medycyna, edukacja, dokumentacja dziedzictwa kulturowego, inne),
 • opracowywanie intuicyjnych w obsłudze interfejsów człowiek-komputer (wizualizacja stereoskopowa, kontrolery 6 DoF, sprzężenie zwrotne, headsety VR/AR) do zastosowań specjalistycznych,
 • opracowanie nowych metod wsparcia diagnostyki medycznej i planowania operacji z wykorzystaniem analizy obrazów medycznych 3D, druku 3D oraz wyników pomiarów skanowania 3D/4D pacjenta.

 Oprócz tego w obszarze moich zainteresowań naukowych leżą:

 • multimedia,
 • technika filmowa 2D/3D,
 • dźwięk,
 • łączenie techniki i sztuki.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Wyniki moich prac badawczych zostały opublikowane w 7 artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR oraz kilkudziesięciu wydawnictwach pokonferencyjnych.

 Staram się, aby wyniki projektów, w których biorę udział miały zastosowanie praktyczne lub służyły dalszym badaniom prowadzonym przez zespoły z PW lub innych jednostek. Przykładowe z nich to:

 1. Opracowanie i implementacja algorytmów do identyfikacji i śledzenia struktur anatomicznych na powierzchni ciała człowieka, projekt europejski 6PR, akronim AURORA, IMiF PW, 2008 (wdrożenie w firmie DIERS GmbH, Niemcy): opracowanie algorytmów do analizy powierzchni ciała człowieka, pakiety oprogramowania wdrożone do sprzedaży.
 2. Opracowanie i implementacja systemu wirtualnego muzeum, IMiF PW, 2008 (wdrożenie w Muzeum im. Anny i Stanisława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Stawisko): opracowanie kompleksowego rozwiązania systemu wirtualnego muzeum na potrzeby Muzeum im. Anny i Stanisława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
 3. Opracowanie i implementacja elementów systemu studia wirtualnego OGX|ixiVS, IMiF PW, 2008 (wdrożenie w firmie WorldIXI S.A., Warszawa): opracowanie przenośnej wersji systemu studia wirtualnego adresowanej do portali internetowych, lokalnych studiów telewizyjnych oraz operatorów telewizji kablowych.
 4. Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2011 (wdrożenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Warszawa): opracowanie stacjonarnej i mobilnej wersji do pomiaru i diagnostyki wad postawy. Z wykorzystaniem wdrożonego systemu przeprowadzono ponad 20 tysięcy badań dzieci w polskich szkołach.
 5. Opracowanie i implementacja oprogramowania do planowania operacji chirurgicznych SPE3D wykorzystującego fuzję danych obrazowych i 3D oraz techniki rzeczywistości wirtualnej, system testowany w Radboud University Medical Center w Nijmegen, Holandia
 6. Opracowanie prototypu niskobudżetowego skanera 3D z kalibrowanym pomiarem barwy, IMiF PW, 2016 (wdrożenie w firmie Smarttech Sp. z o.o.): rozwiązanie wykorzystane w poszczególnych produktach firmy.
 7. Opracowanie prototypu wirtualnego kominka, IMiF PW, 2017 (wdrożenie w firmie ABC Interieur NV, Belgia): obecnie na etapie prac przedwdrożeniowych (planowane wejście na rynek w 2019-2020)

Współpraca międzynarodowa

W roku 2014 odbyłem staż naukowy w Radboud University Medical Center w Holandii.

 Uczestniczyłem w następujących projektach międzynarodowych:

 1. Projekt COOP-CT-2003-508203 w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej pod nazwą Contact-free Dynamical Volumetric Measurements of Lower Body Functional Clinical and Diagnostic Capacity (akronim: Aurora), kierownik: Dipl.-Ing. Helmut Diers, okres realizacji 2004-05-01 – 2006-10-31.
  Role: kierownik grupy zadań, wykonawca.
 2. Projekt PL-0097 pod nazwą Research on digitalization and 3D reconstruction of European cultural heritage w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2004-2009, kierownik: dr inż. Robert Sitnik, okres realizacji: 2008-04-01 – 2011-03-31.
  Rola: wykonawca.
 3. Projekt Digital holography for 3D and 4D real-world objects, capture, processing and display  (akronim: Real 3D) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik: dr. Leila Risteli, nr referencyjny projektu 216105, okres realizacji 2008-02-01 – 2011-04-30.
  Rola: wykonawca.
 4. Projekt Improving safety and predictability of complex musculo-skeletal surgery using a patient-specific navigation system (akronim: TLEMsafe) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik: Prof. Dr.ir. N.Verdonschot, nr referencyjny projektu 247860, okres realizacji 2010-03-01 – 2014-02-28.
  Role: kierownik grup zadań, wykonawca.
 5. Udział w projekcie Access CenTer for PHotonics innovAtion Solutions and Technology Support (akronim: ACTPHAST) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik: Prof. H. Thienpont, nr referencyjny projektu 619205, okres realizacji 2013-11-01 – 2018-10-31.
  Role: ekspert techniczny, przedstawiciel konsorcjum na kraje PL, CZ, SK.
 6. Udział w grancie A prototype of a low-cost 3D scanner with calibrated colour measurement zrealizowanym w ramach projektu projekcie Access CenTer for PHotonics innovAtion Solutions and Technology Support (akronim: ACTPHAST) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, okres realizacji 2015-02-02 – 2016-09-15.
  Role: kierownik projektu, wykonawca.
 7. Udział w grancie Feasibility study for a virtual fireplace zrealizowanym w ramach projektu projekcie Access CenTer for PHotonics innovAtion Solutions and Technology Support (akronim: ACTPHAST) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, okres realizacji 2015-07-28 – 2015-10-28.
  Role: kierownik projektu, wykonawca.
 8. Udział w grancie Technology demonstrator of a virtual fireplace zrealizowanym w ramach projektu projekcie Access CenTer for PHotonics innovAtion Solutions and Technology Support (akronim: ACTPHAST) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, okres realizacji 2016-06-15 – 2017-05-31.
  Role: kierownik projektu, wykonawca.
 9. Udział w projekcie ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator (akronim: ACTPHAST 4.0) w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik: Prof. H. Thienpont, nr referencyjny projektu 779472, okres realizacji 2017-11-01 – 2021-10-31.
  Role: ekspert techniczny.

 Jestem recenzentem czasopism:

 1. Optical Engineering (USA, od 2012 r.)
 2. Journal of Electronic Imaging (USA, od 2014 r.)

 Jako ekspert Komisji Europejskiej recenzowałem także wnioski w ramach programu Horizon 2020.

Preferowana tematyka dyplomowania

Jestem otwarty na szeroki zakres tematyki, z preferencją w obszarach pokrywających się z moimi zainteresowaniami naukowymi. Często zagadnienia opracowywane w ramach prac dyplomowych wynikają z potrzeb zgłaszanych przez specjalistów w dziedzin innych niż techniczne (lekarze, pracownicy obsługi studia filmowego/telewizyjnego, artyści). Dopuszczam możliwość realizacji prac związanych bezpośrednio z zainteresowaniami lub inną działalnością studentów. Tematy zawsze ustalamy wspólnie w taki sposób, aby były ciekawe dla obu stron.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Projekt aplikacji do interaktywnej nauki obsługi studia green box z wykorzystaniem gogli VR
 2. Projekt i implementacja trójwymiarowej gry akcji na urządzenia przenośne w środowisku Unity
 3. Narzędzie programowe realizujące interaktywną wizualizację danych 3D z wykorzystaniem urządzenia Google Cardboard.
 4. Opracowanie oprogramowania do nagrywania sekwencji wideo w układzie stereoskopowym z możliwością kalibracji kamer.
 5. Sterowanie systemem z ekranem mgłowym za pomocą ruchów i gestów użytkownika
 6. Opracowanie aplikacji do analizy w czasie rzeczywistym wysokości rejestrowanych dźwięków pod kątem zgodności z zadanym systemem dźwiękowym
 7. Opracowanie projektu implementacja aplikacji umożliwiającej analizę przebiegu i średnicy naczyń krwionośnych na podstawie danych angiograficznych

Linki do materiałów dodatkowych