Wymiana międzynarodowa

Pełnomocnik ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów i Studiów Anglojęzycznych - dr inż. Jerzy Szałapak

jerzy.szalapak@pw.edu.pl

PROGRAM ERASMUS - WYMIANA

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl