PROGRAM ERASMUS - WYMIANA

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl

Rekrutacja

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wyjechać na semestr lub cały rok akademicki 2016-17 do uczelni europejskiej, z którą Wydział Mechatroniki podpisał umowę (lista poniżej), to zapoznaj się z wymaganiami programu ERASMUS+ i procedurą rekrutacji na Wydziale Mechatroniki.

Zasady ogólne
 • W rekrutacji udział biorą studenci stopnia I oraz II, którzy zakończyli bezwarunkowo pierwszy rok studiów I stopnia lub pierwszy semestr studiów II stopnia. Zgłaszający się studenci nie powinni posiadać zaległości w przedmiotach z programu studiów.
 • W czasie wyjazdu student musi posiadać status studenta i nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
 • Studenci ostatniego semestru studiów I stopnia mogą brać udział w rekrutacji warunkowo, a wyjazd może nastąpić po zakończeniu 1-szego semestru studiów II stopnia.
 • W przypadku, gdy student aktualnie jest na pierwszym semestrze studiów II stopnia będzie rekrutowany warunkowo.
Przebieg rekrutacji

Rekrutacja studentów chętnych do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ trwa do 19 marca 2016 r. i składanie zgłoszeń kończy się o godz. 12:00.

Jak przygotować zgłoszenie:
Po zapoznaniu się z wymaganiami programu ERASMUS+ oraz kolejnością kroków przy ubieganiu się o wyjazd na uczelnię zagraniczną:

 1. wyślij email zatytułowany "Erasmus+ rekrutacja 2016-17" zawierający wypełnioną i podpisaną kopię deklaracji w formacie .pdf na adres e-mail: . Nie będą akceptowane zdjęcia dokumentu o słabej jakości.
 2. papierową wersję deklaracji z własnoręcznym podpisem złóż w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki.

Pobierz: plik deklaracji

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 7 dni od wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń w postaci listy zamieszczonej na tablicy Dziekanatu i na drzwiach pokoju 507a.

Kryteria oceny

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę Zasady funkcjonowania Programu ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej oraz w szczególności następujące kryteria:

 • Średnia ocen (ważona) w przeciągu całego okresu studiów,
 • Znajomość języka obcego danego kraju/języka kształcenia na danej uczelni (poziom, certyfikaty),
 • Ogólna postawa studenta,
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych co do wyjazdu za granicę,
 • Zaangażowanie studenta w sprawy Wydziału (organizacyjne i naukowe) i studiów międzynarodowych (np. opieka nad studentami zagranicznymi).
Lista rezerwowa

W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych może zaistnieć możliwość zakwalifikowania na wyjazd także po terminie rekrutacji (czyli przez cały rok akademicki) na podstawie listy rezerwowej tworzonej z chętnych, którzy nie zakwalifikowali się na wyjazd w ramach dostępnych miejsc a spełniają postawione wymagania.

Rekrutacja w ramach umów innych Wydziałów PW

Poza rekrutacją wydziałową istnieje możliwość wyjazdu na podstawie umowy zawartej przez inny Wydział PW. Należy wziąć udział w rekrutacji prowadzonej na Wydziale Mechatroniki ze wskazaniem wyjazdu w ramach innej umowy oraz podać Wydział, który taką możliwość oferuje.

Ubieganie się o miejsce w ramach umowy podpisanej z innym Wydziałem PW wymaga zgody odpowiedniego Pełnomocnika na danym Wydziale i jest przeprowadzane zazwyczaj w ramach nieobsadzonych miejsc. Niektóre Wydziały wymagają przystąpienia do rekrutacji również na tymże Wydziale.

Lista uczelni, z którymi Wydział Mechatroniki PW podpisał umowy
Kraj Nazwa jednostki Strona WWW Obszar działań Katalog przedmiotów
Belgia VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL http://www.vub.ac.be/en/ Physics/Photonics -
Hiszpania UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA http://www.ucavila.es Engineering -
Hiszpania UUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) http://www.etsii.upv.es http://www.upv.es Engineering and engineering trades -
Portugalia UNIVERSIDADE DE COIMBRA http://www.uc.pt/en/driic http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/ Mechanical Engineering http://www.uc.pt/en/ects/catalogo
Portugalia INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO https://www.ipp.pt/ Mechanical Engineering, Electrical Engineering -
Niemcy FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE http://www.fh-aachen.de/ Mechanical Engineering -
Niemcy Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg http://www.fau.eu/international Photonics http://www.ip.study.uni-erlangen.org/incomings.shtml
Francja Institut d’Optique Gaduate School http://www.institutoptique.fr Informatics, Mechatronics -
Francja TÉLÉCOM BRETAGNE http://www.telecom-bretagne.eu/ Informatics, Mechatronics -
Ukraina National University of Water Management and Nature Resources Use http://www.telecom-bretagne.eu/ Electronics and automation http://nuwm.edu.ua/en/navchaljno-naukovi-instituti/akot
Spotkanie informacyjne

Termin spotkania: 02 marca 2016r. (środa)

Sala: 517

Godz. 18:15

Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Międzynarodowej
dr inż. Michał Józwik
e-mail: jozwik@mchtr.pw.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 10:15-12:00, pokój 507a