"The rise and fall of scientific problems"

Radin Dardashti (University of Wuppertal) - "The rise and fall of scientific problems"

W październiku 2020 r. rozpoczęło się „Warszawskie Kolokwium Czasoprzestrzenne 2020/2021” - cykl międzynarodowych spotkań online światowej klasy filozofów i fizyków, organizowanych przez Grupę Filozofii Fizyki działającą przy Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej (ICFO) Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

11 grudnia zapraszamy na wykład, który poprowadzi Radin Dardashti (University of Wuppertal), pt.  „The rise and fall of scientific problems”

Nagrania spotkań (wykład plus dyskusja) są udostępniane publicznie na kanale YouTube ICFO.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą się zarejestrować, wysyłając wiadomość do dr. Antonio Vassallo z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW na adres: antonio.vassallo@pw.edu.pl.

SZCZEGÓŁY