Repozytorium

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej powstała w celu rejestrowania, gromadzenia, archiwizacji
i upowszechniania dorobku piśmienniczego, wydawniczego
i dydaktycznego pracowników, doktorantów oraz studentów PW.

Pracownicy i doktoranci mogą samodzielnie zmieniać lub aktualizować niektóre dane na własnym profilu, logując się do bazy z wykorzystaniem kont USOSWeb (prezentacja PDF).

Szczegółowe informacje nt. możliwości samoedycji można znaleźć tutaj.

W przypadku importu publikacji z innych baz danych niezbędny jest kontakt bezpośredni.

Osobą do kontaktu w tym zakresie jest:
p. Magdalena Jankowska
Telefon: 22 234 8438
E-mail: repo@mchtr.pw.edu.pl, magdalena.jankowska@pw.edu.pl