Lista członków RW

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. Dr hab. inż. Michał Bartyś, Prof. PW
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki
 3. Dr hab. inż. Gerard Cybulski, Prof. PW
 4. Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
 5. Prof. dr hab. Natalia Golnik
 6. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
 7. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 8. Dr hab. inż. Danuta Jasińska–Choromańska, Prof. PW
 9. Dr hab. inż. Michał Józwik
 10. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
 11. Prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny
 12. Dr hab. inż. Tomasz Kozacki, Prof. PW
 13. Dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 14. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 15. Prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 16. Dr hab. inż. Monika Kwacz
 17. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein
 18. Dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, Prof. PW
 19. Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak
 20. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
 21. Dr hab. inż. Barbara Putz, Prof. PW
 22. Dr hab. inż. Jacek Salach
 23. Dr hab. inż. Leszek Sałbut, Prof. PW
 24. Dr hab. inż. Robert Sitnik, Prof. PW
 25. Dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, Prof. PW
 26. Dr hab. inż. Marcin Słoma
 27. Dr hab. inż. Roman Szewczyk, Prof. PW
 28. Dr hab. inż. Mateusz Turkowski, Prof. PW
 29. Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Prodziekani

 1. Dr inż. Adam Styk
 2. Dr inż. Ksawery Szykiedans

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Dr inż. Roman Barczyk
 2. Dr inż. Maciej Bodnicki
 3. Dr inż. Szymon Cygan
 4. Mgr Beata Dobrzeniecka
 5. Dr inż. Olga Iwasińska – Kowalska
 6. Mgr Anna Poskrobko
 7. Mgr Iwona Procakiewicz
 8. Dr inż. Michał Syfert
 9. Dr inż. Elżbieta Ślubowska
 10. Dr inż. Leszek Wawrzyniuk

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Mgr inż. Maciej Kachniarz
 2. Anna Drabko
 3. inż. Helena Dziubecka
 4. Przemysław Grenda
 5. Przemysław Panas
 6. Maciej Pius
 7. Tomasz Raczyński
 8. Maja Rusak
 9. inż. Marta Szczepiórkowska
 10. Marek Wiejak

Osoby zapraszane

 1. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Igalson
 2. Prof. dr hab. Janina Kotus

Profesorowie i docenci emerytowani

 1. Dr hab. inż. Dionizy Biało, Prof. PW
 2. Prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Dunajski
 4. Prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
 5. Dr hab. inż. Ryszard Jabłoński, Prof. PW
 6. Prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki
 7. Dr hab. inż. Mariusz Olszewski, Prof. PW
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
 9. Dr hab. inż. Roman Paśniczek, Prof. PW
 10. Prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Pawlicki
 11. Prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
 12. Doc dr inż. Jan Tomasik
 13. Dr hab. inż. Sabina Żebrowska–Łucyk, Prof. PW

Sekretarz Rady Wydziału

         mgr Anna Poskrobko