Plan posiedzeń

  • 24 października 2018                                                                                           
  • 28 listopada 2018                                                   
  • 19 grudnia 2018                                                                                                                     
  • 30 stycznia 2019                                                                                                    
  • 27 lutego 2019                                                                                                        
  • 27 marca 2019                                                                                                        
  • 17 kwietnia 2019                                                                                                   
  • 29 maja 2019                                                                                                                                          
  • 26 czerwca 2019
  • 25 września 2019