Plan posiedzeń

 • 20 września 2017 r.
 • 25 października 2017 r.
 • 29 listopada 2017 r.
 • 20 grudnia 2017 r.
 • 24 stycznia 2018 r.
 • 21 lutego 2018 r.
 • 21 marca 2018 r.
 • 25 kwietnia 2018 r.
 • 23 maja 2018 r.
 • 27 czerwca 2018 r.
 • 19 września 2018 r.