Plan posiedzeń

Proponowany terminarz posiedzeń Rady Wydziału Mechatroniki: w roku akademiskim 2021/2022

Termin Senatu Proponowany termin posiedzenia Rady
20.10.2021 20.10.2021
24.11.2021 24.11.2021
22.12.2021 15.12.2021
26.01.2022 26.01.2022
23.02.2022 23.02.2022
23.03.2022 23.03.2022
27.04.2022 27.04.2022
25.05.2022 25.05.2022
22.06.2022 22.06.2022
21.09.2022 21.09.2022