INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 na WYDZIALE MECHATRONIKI

Uroczystość odbędzie się 1 października 2015 roku o godz. 1500
w Audytorium Multimedialnym Wydziału Mechatroniki (s. 11)
ul. św. Andrzeja Boboli 8

PROGRAM:

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości
  3. Wystąpienie Dziekana
  4. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów
  5. Immatrykulacja
  6. Wręczenie nagród JM Rektora PW
  7. Wykład dr hab. inż. Michała Bartysia „Czy w technice naprawdę ważna jest informacja precyzyjna?"
  8. Gaudeamus
  9. Koncert skrzypcowy
na górę