INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 na WYDZIALE MECHATRONIKI

Uroczystość odbędzie się 30 września 2016 roku o godz. 1500
w Audytorium Multimedialnym Wydziału Mechatroniki (s. 11)
ul. św. Andrzeja Boboli 8

PROGRAM:
  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości
  3. Wystąpienie Dziekana
  4. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów
  5. Immatrykulacja
  6. Wręczenie nagród JM Rektora PW
  7. Wykład dr. hab. inż. Sergiusza Łuczaka „Zegarki Mechatroniczne"
  8. Gaudeamus
  9. Koncert gitarowy
na górę