Ważna informacja dla nowo przyjętych studentówUwaga nowo przyjęci studenci I roku studiów

Opłaty

za wydanie  elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł.)

i indeksu ( 4zł) – wpłata łączna 21 zł

 

Opłatę należy wpłacać na konto Wydziału  o numerze

60124010535111114000100091

w opisie przelewu należy podać imię i nazwisko studenta oraz tytuł opłaty za legitymację i indeks

 

Opłatę należy uiścić do dnia 26.09.2014

 

Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie legitymacji i indeksu należy okazać przy odbiorze tych dokumentów

 

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania i oświadczenie studenckie należy złożyć do dziekanatu  najpóźniej do dnia 29.09.2014.

 

Jednocześnie informujemy, że początek zajęć dydaktycznych  nastąpi w dniu 29.09.2014

a
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbędzie się w dniu 01.10.2014 o godz. 14:00

( w tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych)

Po uroczystej inauguracji  i złożeniu ślubowania wydawane będą  legitymacje i indeksy

na górę