Ogłoszenie dla osób przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akad. 2014/2015

 1. Osoby zakwalifikowane na Studia Niestacjonarne muszą w dniach od 15.09.2014 r. do 20.09.2014 r. w godzinach pracy Dziekanatu podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia, odebrać decyzję o przyjęciu na studia oraz pobrać skierowanie na badania lekarskie. (pok.126 w godz. pracy Dziekanatu).
 2. Kopie dowodu wpłaty za 1 semestr studiów – w wysokości 2900 PLN należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 25.09.2014 r. (osobiście w godzinach pracy Dziekanatu lub faxem – 22-849-99-36 lub drogą e-mail – )

  60124010535111114000100091

  w opisie przelewu należy podać imię i nazwisko studenta oraz tytuł opłaty za I sem. studiów niestacjonarnych
 3. Zasady wnoszenia opłat są dostępne na stronie Wydziału i Dziekanatu
 4. Opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł.) i indeksu ( 4zł) – wpłata łączna 21 zł Opłatę należy wpłacać na konto Wydziału o numerze

  60124010535111114000100091

  w opisie przelewu należy podać imię i nazwisko studenta oraz tytuł opłaty za legitymację i indeks.

  Opłatę należy uiścić do dnia 26.09.2014 r.

  Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie legitymacji i indeksu należy okazać przy odbiorze tych dokumentów
 5. badania lekarskie muszą być dostarczone najpóźniej do 25.10.2014 r.

na górę