Szkolenie dla kadry akademickiej – rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenie jest jednodniowe (6 godzin zegarowych). Utworzone zostaną dwie grupy w dwóch terminach do wyboru: 11.04.2014 oraz 09.05.2014, w godzinach 8.30-15.00.

Formularz zgłoszeniowy bardzo prosimy przesyłać do 04.04.2014 (piątek) na e-mail:

Szczegółowe informacje oraz załączniki na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl

Źródło: http://www.pr.pw.edu.pl

na górę