Wybór specjalności - USOS

Ważna informacja dla studentów II roku dotycząca wyboru specjalności kształcenia.

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Od dnia 3.07 (pon. godz.10:00) do dnia 14.07 (piątek godz. 23:59) należy dokonać wyboru specjalności kształcenia.

Wyboru dokonujemy poprzez system USOS

Zasady wyboru specjalności określa Uchwała Rady Wydziału nr 16/2007

na górę