Media » Files »

Decyzja Dziekana Wydziału Mechatroniki PW z dnia 15.05.2020 r.

w sprawie zasad organizacji egzaminów na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 21 Maj 2020 21:05 )