Wykaz przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Mechatroniki PW


mgr inż. Michał Ceremuga

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Data wszczęcia przewodu: 2013-12-11
Temat rozprawy doktorskiej: Miniaturowy detektor skażeń chemicznych z zastosowaniem spektrometrii ruchliwości jonów (IMS-DMS). (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Maziejuk
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów: 2014-03-26
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz
 • prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński
Publiczna obrona: 2014-06-18 godz. 12:15
Nadanie stopnia: 2014.06.22

mgr inż. Edyta Jakubowska

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu: 13.06.2012
Temat rozprawy doktorskiej: Rekombinacyjne metody dozymetryczne do monitorowania pól promieniowania mieszanego w ośrodkach radioterapii. (autoreferat )
Promotor: prof. dr hab. Natalia Golnik
Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Gryziński
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • dr hab. inż. Maciej Budzanowski, (prof. nadzw. IFJ PAN)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Publiczna obrona: 30.03.2016 godz. 9:15
Nadanie stopnia:

mgr inż. Daniel Janczak

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów polimerowych z nanopłatkami grafenowymi do zastosowań w elektronice drukowanej. (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. PRz
 • prof. dr hab. Tomasz Stępiński
Publiczna obrona:
Nadanie stopnia:

mgr inż. Tomasz Kowaluk

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu: 2015-02-25
Temat rozprawy doktorskiej: Metoda wyznaczania granicy powietrze - materiał w pomiarach tomograficznych do zastosowań inżynierskich. (streszczenie )
Promotor: prof. nzw. dr hab.inż. Adam Woźniak
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Tulik
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • dr hab. inż. Władysław Jakubiec prof. ATH
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
Publiczna obrona: 2016.07.01 godz. 12:15 Centrum Seminaryjne. Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Rak Bartosz

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Fuzja danych o wysokiej gęstości i niskiej dokładności oraz danych o niskiej gęstości i wysokiej dokładności w technice współrzędnościowej. (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
prof. René Mayer
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • Hsi-Yung Feng, Professor
 • Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nzw. UEP
Publiczna obrona: 2016.11.16 r. (środa) godz. 14:30 w sali 157 Gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (ul. św A. Boboli 8)
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia:

mgr inż. Zofia Sunderland

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Opracowanie metody pomiaru płaskości powierzchni płytek quasi-płaskorównoległych z wykorzystaniem interferencji trójwiązkowej
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński
 • prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
Publiczna obrona: 2017.02.08 r. godz. 13:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia: Uchwała Rady Wydziału Mechatroniki PW nr 06/2017 z dnia 22.02.2017 r.

mgr inż. Anna Sztyber

Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Miejsce pracy: Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki PW
Data wszczęcia przewodu: 2013-04-24
Temat rozprawy doktorskiej: Metoda doboru zbioru sensorów dla diagnostyki procesów przemysłowych na podstawie grafu przyczynowo-skutkowego. (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów: 2014-09-24
Recenzje:
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Witczak
 • prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
Publiczna obrona: 2015.03.04 r. godz. 12:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia: Uchwała nr 06/2015 z dnia 25.03.2015 r.

mgr inż. Maciej Wielgus

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Algorytmy adaptacyjnej dekompozycji i koncepcja sygnału analitycznego w analizie obrazów prążkowych (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
Promotor pomocniczy:
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
 • prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak
Publiczna obrona: Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Grzegorz Wróblewski

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy: -
Data wszczęcia przewodu: 2014-05-21
Temat rozprawy doktorskiej: Transparentne elektrody kompozytowe nanoszone techniką powlekania natryskowe. (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Słoma
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów: -
Recenzje:
 • prof. dr hab. Zbigniew Lisik
 • prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński
Publiczna obrona: -
Nadanie stopnia: -
na górę