Historia wydziału - lata 70'


Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału

roku 1970 nastąpiła zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej, poprzez integrację katedr w większe jednostki - instytuty. Zamierzeniem było zwiększenie efektywności działalności zarówno dydaktycznej, jak naukowej. Na Wydziale MP utworzono cztery Instytuty: Instytut Automatyki Przemysłowej (dyrektor prof. H. J. Leśkiewicz), Instytut Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego (dyrektor doc. H. Trebert), Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych (dyrektor prof. J. Lipka) i Instytut Metrologii i Budowy Przyrządów Pomiarowych (dyrektor prof. E. Wolniewicz).Przy Wydziale MP zlokalizowano także Zakłady Instytutów Międzywydziałowych Politechniki Warszawskiej: Zakładu Fizyki (kierownik doc. R. Trykozko) oraz Zakładu Matematyki (kierownik doc. H. Adamczyk).

Rozbudowa gmachu Wydziału

Wykończenie w 1970 r. drugiego budynku przy ul. Chodkiewicza 8 (seniorem budowy był prof. J. Matysiak, a autorami "projektu technologicznego" tego budynku byli: dr inż. Z. Mrugalski i dr inż. A. Wierciak), umożliwiło skoncentrowanie całej działalności Wydziału Mechaniki Precyzyjnej we własnych pomieszczeniach.

Kolejni dziekani

W 1971 roku funkcję dziekana objął prof. Jan Matysiak.
W następnej kadencji, od 1973 do 1975 r., funkcję dziekana pełnił doc. dr Eugeniusz Ratajczyk. Kierownikiem Studiów Zawodowych dla Pracujących był dr inż. Wł. Filipowicz.
Od 1975 roku na stanowisko dziekana wybrano ponownie prof. Henryka Treberta, a funkcję kierownika Studiów Zawodowych dla Pracujących objął dr inż. Kazimierz Markiewicz.
Od 1.10.1977 roku funkcję dziekana objął doc. dr hab. W. Oleksiuk.

Obchody 10-lecia i I Zjazd Abslowentów

W roku 1972 odbyły się obchody 10-lecia Wydziału, połączone z pierwszym Zjazdem Absolwentów Wydziału.

Obchody 15-lecia i II Zjazd Absolwentów

W grudniu 1977 r. odbyły się uroczystości 15-lecia Wydziału Mechaniki Precyzyjnej połączone z jubileuszem pracy zawodowej i naukowej profesorów Henryka Treberta i Władysława Trylińskiego. Z tej okazji odbył się II Zjazd Absolwentów Wydziału.

na górę