Historia wydziału - lata 80'


Nowy dziekan i wprowadzenie stanu wojennego

W 1981 r. dziekanem Wydziału został wybrany prof. dr Janusz Majcher. Pierwszy rok nowej kadencji władz Wydziału, tj. rok akademicki 1981/82, był zarówno dla studentów, jak pracowników i kierownictwa Wydziału - rokiem wyjątkowo trudnym.
Jesienią 1981 r. realizacja procesu dydaktycznego na Wydziale została poważnie zakłócona, trwającymi 3 tygodnie, strajkami studenckimi, a następnie blisko miesięczną przerwą w zajęciach spowodowaną wprowadzeniem stanu wojennego.
Ponowne uruchomienie zajęć nastąpiło 20.01.1982 r. po przeprowadzeniu specjalnych przygotowań.

Trudna sytuacja Wydziału

Bardzo wielką stratą dla Wydziału była niespodziewana śmierć dziekana prof. J. Majchra w dniu 21 stycznia 1982 r. W tej trudnej sytuacji, głównym zadaniem było utrzymanie ciągłości zajęć dydaktycznych i doprowadzenie do zakończenia semestru zimowego. Chodziło też o uniknięcie skreśleń z listy studentów w wyniku obowiązywania zaostrzonego regulaminu studiów i przepisów stanu wojennego.
Dzięki wytężonej pracy studentów i wysiłkowi wszystkich nauczycieli akademickich, cele te zostały osiągnięte.

Kolejni dziekani

Od 1.02.1982 r. dziekanem został doc. dr hab. Zdzisław Mrugalski. Pełnił tę funkcję i przez następną kadencję, do 1987 r.
Od 1.09.1987 r. funkcję dziekana Wydziału objął prof. dr hab. Romuald Jóźwicki.

Obchody 25-lecia i III Zjazd Absolwentów

W czerwcu 1987 r. odbyły się uroczystości związane z 25-leciem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału MP w Małej Auli Gmachu Głównego PW z udziałem Rektora i licznych zaproszonych gości, główny organizator i pierwszy dziekan Wydziału - prof. Henryk Trebert w swym przemówieniu okolicznościowym stwierdził, że nazwa "Mechanika Precyzyjna" już nie odpowiada aktualnemu profilowi Wydziału i zaproponował nową nazwę "Wydział Mechatroniki". Jednak dopiero po dziewięciu latach (w sześć lat po śmierci Profesora) - w marcu 1996 roku, Rada Wydziału mając na uwadze przemiany jakie nastąpiły na Wydziale, zarówno w dziedzinie dydaktyki jak i prac naukowo-badawczych, podjęła uchwałę o przyjęciu tej nazwy.
Z okazji 25-lecia Wydziału w Klubie Studenckim "Stodoła" odbył się kolejny - III Zjazd Absolwentów Wydziału.

Nowy kierunek studiów

Od roku akademickiego 1989/90, oprócz dotychczas prowadzonego kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn (ze specjalnościami: Inżynieria Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego, Konstrukcja Urządzeń Precyzyjnych oraz Metrologia Techniczna) został utworzony drugi kierunek studiów Automatyka i Robotyka (ze specjalnościami: Automatyka Przemysłowa, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Przemysłowe Systemy Pomiarowe, Robotyka oraz Urządzenia i Systemy Optyczne).

na górę