Historia wydziału - lata 90'


Wybory władz dziekańskich

W listopadzie 1990 r. odbyły sie kolejne wybory władz dziekańskich Wydziału. Dziekanem został wybrany doc. dr hab. Grzegorz W. Pawlicki.
Trzy lata później, od 1.09.1993 r. już jako profesor, G.Pawlicki został ponownie wybrany na to stanowisko.

Pożegnanie głównych twórców Wydziału

Wielka strata dla Wydziału Mechaniki Precyzyjnej było odejście w ostatnich dwóch latach jego głównych twórców: prof. Henryka Treberta (zmarł nagle 12.03.1990 r.), prof. Eugeniusza Wolniewicza (zmarł 29.01.1991 r.) oraz prof. Jana Matysiaka (zmarł 3.08.1991 r.). Wszyscy Oni niemal do ostatnich dni swego życia utrzymywali kontakty z Wydziałem.

Obchody 30-lecia i IV Zjazd Absolwentów. I Konferencja MECHATRONIKA '92.

W październiku 1992 r. odbyły sie uroczystości 30-lecia Wydziału Mechaniki Precyzyjnej i związany z ta rocznica IV Zjazd Absolwentów.
Z tej okazji została tez zorganizowana I Konferencja MECHATRONIKA '92.

II Konferencja MECHATRONIKA '94

We wrześniu 1994 r. na Wydziale została zorganizowana II Konferencja MECHATRONIKA '94 - z udziałem gości zagranicznych.

Zmiany na Wydziale

W wyniku przemian, jakie następowały na Wydziale, zarówno w profilu dydaktycznym instytutów, jak i w tematyce prac naukowo-badawczych, stopniowo zmieniały sie tez nazwy instytutów (Instytut Automatyki i Robotyki, Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki oraz Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych).

Zmiana nazwy Wydziału

W marcu 1996 r. Rada Wydziału Mechaniki Precyzyjnej podjęła uchwałę o zmianie nazwy Wydziału na Wydział Mechatroniki. Uchwała te została przyjęta również przez Senat Politechniki Warszawskiej.
Nowa nazwa Wydziału obowiązuje od 1.10.1996 r.

Organizacja i modernizacja Mechatroniki

W czasie ostatnich dwóch kadencji władz dziekańskich i instytutowych zrealizowano na Wydziale kilka długo oczekiwanych inwestycji, m.in. przebudowa portierni, modernizacja wind osobowych, utworzenie Biblioteki Wydziałowej, zorganizowanie Wydziałowego Laboratorium Informatycznego, gruntowna modernizacja kilku laboratoriów dydaktycznych w instytutach, wreszcie - zbudowanie Centrum Seminaryjnego (w miejscu dawnego Laboratorium Wytrzymałości Materiałów).

Nowy dziekan

W maju 1996 r. odbyły się kolejne wybory władz Wydziału. Nowym dziekanem został prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk.
Dwa lata później w 1999 r., również w listopadzie, prof. dr inż. E. Ratajczyk ponownie został wybrany dziekanem.

Obchody 35-lecia Wydziału

23 maja 1997 r. odbyły się uroczystości 35-lecia Wydziału Mechatroniki. Z tej okazji w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyło się sympozjum naukowe, a na Wydziale Mechatroniki nadano audytorium nr 6 imię profesora Henryka Treberta i odsłonięto tablicę poświęconą Profesorowi.
"Przyszła już pora na to, aby w widoczny sposób przypominać postać Profesora. Już nie tylko studenci, ale często i młodsi pracownicy nie wiedzą kto był twórcą Wydziału" - powiedział prof. Zdzisław Mrugalski (przewodniczący Komisji RW Mechatroniki ds. Historii i Tradycji Wydziału).

III Konferencja MECHATRONIKA

W dniach 20-22 listopada 1997 r. została zorganizowana III Konferencja Naukowo-Techniczna MECHATRONIKA '97. Zgromadziła kilkuset uczestników z większości uczelni technicznych na terenie kraju.

Otwarcie Zintegrowanego Laboratorium Mechatroniki

Znaczącym wydarzeniem dla Wydziału było uroczyste otwarcie w grudniu 1999 r. Zintegrowanego Laboratorium Mechatroniki, które mieści się w nowym pawilonie przylegającym do niskiego budynku Wydziału.

na górę