Historia wydziału - lata 2000-2010


IV Konferencja MECHATRONIKA

We wrześniu 2000 r. odbyła się kolejna czwarta - tym razem Międzynarodowa - Konferencja MECHATRONICS '2000, z udziałem licznych gości zagranicznych.

Studia internetowe

Od 1.10.2001 r. zostały w PW uruchomione studia internetowe, które - oprócz Wydziału Mechatroniki - prowadzą: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Elektryczny.

Obchody 45-lecia Wydziału Mechatroniki

29 maja 2007 r.

na górę