prof. nzw dr hab. inż. Dionizy Biało

Profesor emerytowany

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail:
pokój:
telefon:


na górę