dr hab. inż. Gerard Cybulski

Profesor nadzwyczajny

Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej
Zakład Elektroniki Medycznej i Przemysłowej

e-mail:
pokój:
telefon:


na górę