dr inż. Jakub Żmigrodzki

Adiunkt

Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej
Zakład Inżynierii Biomedycznej

e-mail:
pokój:
telefon:


na górę