prof. nzw dr hab. inż. Krzysztof Kałużynski

Z-ca Dyrektora d/s Nauki

Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej
Zakład Inżynierii Biomedycznej

e-mail:
pokój:
telefon: 222348538


Profesor nadzwyczajny

Instytut Metrologii i Inzynierii Biomedycznej
Zakład Inżynierii Biomedycznej

e-mail:
pokój:
telefon: 222348538


na górę