dr inż. Ksawery Szykiedans

Prodziekan ds. Studenckich

Wydział Mechatroniki
Dziekanat

e-mail:
pokój: 123
telefon: 222348332


Adiunkt

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

e-mail:
pokój: 618
telefon: 222348332


na górę